Radisson Rewards Report: Match


From Marriott Bonvoy Platinum Elite
To Radisson Rewards Gold

I emailed them at RadissonRewards@RadissonHotels.com with screenshots of my Marriott Platinum Elite Status and was upgraded to Radisson Rewards Gold.
Member
Club
Silver Elite
Silver
Gold Elite
Gold
Platinum Elite
Platinum
Titanium Elite
Ambassador Elite
Lifetime Silver Elite
Lifetime Gold Elite
Lifetime Platinum Elite
From: spiiker on January 24, 2019